Φόρμα κράτησης

 

First Name
Last name
Adress
Phone Number
Email
Country
Arrival
Departure
Adults
Children
Children age
Your Message
By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website. I agree
privacy policy

Πληρωμές & κόστος ακυρώσεων 
Πληρωμές:
Για κρατήσεις μέχρι 2 εβδομάδες πριν την άφιξη 100% της συνολικής τιμής.
Για κρατήσεις άνω των 3 εβδομάδων πριν την άφιξη 50% της συνολικής τιμής.
Το υπόλοιπο της τιμής πρέπει να καταβληθεί 2 εβδομάδες πριν την άφιξη.
Κατάθεση μετά την επιβεβαίωση 30%
Ακυρώσεις:
Προκειμένου η ακύρωση να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα πρέπει να λάβετε απάντηση. (Οι ακυρώσεις μέσω τηλεφώνου δεν θεωρούνται έγκυρες).
Κόστος ακύρωσης:
1 ημέρα μετά την επιβεβαίωση 10%
μέχρι 60 ημέρες πριν την άφιξη 30% της τιμής κράτησης.
59 έως 22 ημέρες πριν την άφιξη 50% της τιμής κράτησης
21 έως 15 ημέρες πριν την άφιξη 80% της τιμής κράτησης
14 ημέρες πριν την άφιξη 100% της τιμής κράτησης.
Το τελευταίο ισχύει και σε περίπτωση μη εμφάνισης ή πρόωρης αναχώρησης.