Φόρμα κράτησης

  First Name
  Last Name
  Adress
  Phone Number
  Email
  Country
  Arrival
  Departure
  Adults
  Children
  Children age
  Your Message
  I agree I agree

  Πληρωμές & κόστος ακυρώσεων 
  Πληρωμές:
  Για κρατήσεις μέχρι 2 εβδομάδες πριν την άφιξη 100% της συνολικής τιμής.
  Για κρατήσεις άνω των 3 εβδομάδων πριν την άφιξη 50% της συνολικής τιμής.
  Το υπόλοιπο της τιμής πρέπει να καταβληθεί 2 εβδομάδες πριν την άφιξη.
  Κατάθεση μετά την επιβεβαίωση 30%
  Ακυρώσεις:
  Προκειμένου η ακύρωση να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα πρέπει να λάβετε απάντηση. (Οι ακυρώσεις μέσω τηλεφώνου δεν θεωρούνται έγκυρες).
  Κόστος ακύρωσης:
  1 ημέρα μετά την επιβεβαίωση 10%
  μέχρι 60 ημέρες πριν την άφιξη 30% της τιμής κράτησης.
  59 έως 22 ημέρες πριν την άφιξη 50% της τιμής κράτησης
  21 έως 15 ημέρες πριν την άφιξη 80% της τιμής κράτησης
  14 ημέρες πριν την άφιξη 100% της τιμής κράτησης.
  Το τελευταίο ισχύει και σε περίπτωση μη εμφάνισης ή πρόωρης αναχώρησης.